ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

More Cümleleri


more cümleleriİngilizcede sık kullanılan sıfatlardan birisi olan "more" Türkçede "daha", "daha fazla", "çoğu", "ziyade" anlamlarına gelir. Karşılaştırma cümlelerinde sıkça kullanımının yanı sıra günlük konuşmalarda da yoğun kullanılır. Ayrıca bir diğer ifade olan "any more" ise "artık anlamına gelmektedir.

Aşağıda "more" ile yapılan ve kelimenin her türlü şeklinin kullanıldığı cümleleri görebilirsiniz:

She's more of a poet than a musician. --> O, müzisyen olmaktan ziyade bir şair.

The noise was more than I could bear. --> Gürültü dayanabileceğimden daha fazla.

Is there any more? --> Daha fazla bir şey var mı?
There was no more to be said about it. --> Bu konuda söylenebilecek daha fazla bir şey yok.

The more he insisted he was innocent, the less they seemed to believe him. --> O, masum olduğu konusunda ısrar ettikçe, o daha az inanılır gözüküyor.

Let's find a more sensible way of doing it. --> Bunu yapmanın daha duyarlı bir yolunu bulalım.

This task is more difficult than the last one. --> Bu görev öncekinden daha zor.

Play that last section more passionately. --> Son bölümü daha duygulu çal.

Ali finished the job and, more importantly, he finished it on time. --> Ali işi tamamladı, daha önemlisi zamanında tamamladı.

Ayşe asked Ali if she could see him more. --> Ayşe, Ali'ye onu daha çok görüp göremeyeceğini sordu.
You should listen more and talk less. --> Daha çok dinlemeli, daha az konuşmalısın.

They like classical music more than pop. --> Onlar klasik müziği poptan daha çok seviyorlar.

You must pay more attention. --> Daha fazla dikkat etmelisin.

You become more beautiful every day. --> Hergün daha güzelleşiyorsun.

What more could one want! --> Bir insane daha ne isteyebilir ki!

There's much more to life than what you see. --> Gördüğünden çok daha fazla yaşanacak şey var.

Is there any more of it? --> Ondan daha çok var mı?

More than enough is too much. --> Yeterinden fazlası çoktur.

I'm not shopping there any more! --> Artık burada alışveriş yapmıyorum.

I've more or less finished. --> Hemen hemen bitirdim.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Sıfat Cümleleri


Dua Cümleleri


Cant Cümleleri


Arapça Çeviri Cümleleri


Enough Cümleleri


Dilek İstek Cümleleri


Türkçe Cümleleri


To Be Cümleleri


So That Cümleleri


Şart Cümleleri


Just Cümleleri


Mecaz Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.